Historia

Historia 2 (Podręcznik, Operon)

Przedstaw konsekwencje rozwoju gospodarki folwarczno 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Przedstaw konsekwencje rozwoju gospodarki folwarczno

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie
Ćwiczenie
 Zadanie

Konsekwencje rozwoju gospodarki folwarczno - pańszczyźnianej dla szlachty, mieszczan, chłopów i Rzeczypospolitej:

 • Wzrost zamożności szlachty, która zarabiała na sprzedaży zboża, wołów, surowców leśnych, lnu, konopi na liny i popiołu.
 • Przedstawiciele szlachty zaczęli zmieniać swój styl życia, budowali okazałe dwory, żyli ponad stan. 
 • Szlachta zdobywała coraz większy wpływ na politykę państwa. Kontakty z cudzoziemcami powodowały szerzenie się ideałów renesansowego humanizmu oraz reformacji.
 • Nastąpił rozwój kultury renesansowej i szkolnictwa w Rzeczypospolitej.
 • Ożywiony handel wpłynął na rozwój wielu miast, które stawały się znaczącymi ośrodkami handlowymi i rzemieślniczymi. Największym i najbogatszym miastem był Gdańsk, liczący pod koniec XVI w. ok. 40 tys. mieszkańców.
 • Zwiększono wymiar pańsczyzny chłopów - nawet do 10 dni w tygodniu. Chłopi stali się całkowicie zależni od właścicieli folwarków, bez zgody których nie mogli opuścić wsi.
 • Najzamożniejsi chłopi mogli pozwolić sobie na zakup lepszych narzędzi, rozwój hodowli i zatrudnianie do prac polowych opłacanych przez siebie parobków.
 • Nstąpił wzrost zamożności mieszczan - zwałaszcza kupców, pośredniczących w wymianie handlowej z państwami Europy Zachodniej.
DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

45150

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

 • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
 • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
 • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
 • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Zobacz także
Udostępnij zadanie