Historia

Autorzy:Janusz Ustrzycki

Wydawnictwo:Operon

Rok wydania:2010

Przedstaw konsekwencje rozwoju gospodarki folwarczno 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Przedstaw konsekwencje rozwoju gospodarki folwarczno

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie
Ćwiczenie
 Zadanie

Konsekwencje rozwoju gospodarki folwarczno - pańszczyźnianej dla szlachty, mieszczan, chłopów i Rzeczypospolitej:

 • Wzrost zamożności szlachty, która zarabiała na sprzedaży zboża, wołów, surowców leśnych, lnu, konopi na liny i popiołu.
 • Przedstawiciele szlachty zaczęli zmieniać swój styl życia, budowali okazałe dwory, żyli ponad stan. 
 • Szlachta zdobywała coraz większy wpływ na politykę państwa. Kontakty z cudzoziemcami powodowały szerzenie się ideałów renesansowego humanizmu oraz reformacji.
 • Nastąpił rozwój kultury renesansowej i szkolnictwa w Rzeczypospolitej.
 • Ożywiony handel wpłynął na rozwój wielu miast, które stawały się znaczącymi ośrodkami handlowymi i rzemieślniczymi. Największym i najbogatszym miastem był Gdańsk, liczący pod koniec XVI w. ok. 40 tys. mieszkańców.
 • Zwiększono wymiar pańsczyzny chłopów - nawet do 10 dni w tygodniu. Chłopi stali się całkowicie zależni od właścicieli folwarków, bez zgody których nie mogli opuścić wsi.
 • Najzamożniejsi chłopi mogli pozwolić sobie na zakup lepszych narzędzi, rozwój hodowli i zatrudnianie do prac polowych opłacanych przez siebie parobków.
 • Nstąpił wzrost zamożności mieszczan - zwałaszcza kupców, pośredniczących w wymianie handlowej z państwami Europy Zachodniej.