Historia

Autorzy:Janusz Ustrzycki

Wydawnictwo:Operon

Rok wydania:2010

Wyjaśnij, dlaczego w tekście porozumienia 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Wyjaśnij, dlaczego w tekście porozumienia

Ćwiczenie
 Zadanie

  • Wyjaśnij, dlaczego w tekście porozumienia pojawiły się wzmianki o Kozakach i Tatarach?

- W tekście porozumienia pojawiły się wzmianki o Kozakach i Tatarach, ponieważ jedną z przyczyn wybuchu wojny polsko - tureckiej były ataki Tatarów (tureckich lenników) na ziemie Rzeczypospolitej oraz Kozaków na ziemie tureckie. Kozacy słynęli z rozboju. Ich głównym źródłem dochodów były najazdy na ziemie imperium osmańskiego. W celu zdobycia bogatych łupów wyruszali na Morze Czarne, gdzie na swoich zwrotnych łodziach - czajkach - docierali do posiadłości tureckich oraz tatarskich i je rabowali. 

  • W jaki sposób porozumienie rozwiązywało problem Kozaków i Tatarów w relacjach polsko - tureckich?

- Porozumienie polsko - tureckie zawarto w 1621 roku (pokój w Chocimiu). Na jego mocy wprowadzono wolność handlu oraz przejazdu. Kozacy napadający na ziemie tureckie mieli być sądzeni według uznania chana. Chan zobowiązał się ponadto do karania Tatarów rabujących posiadłości Rzeczypospolitej. Na granicach obu państw stacjonowali odtąd komisarze strzegący pokoju. Cyt. Z Kozaków, jeśli by się kiedy poważyli szkody czynić w państwach tureckich, sprawiedliwość z nich uczynić. Rozgraniczenie państwa przez wspólne komisarze, aby stanęło i cale trzymane potem za ich uznaniem było. [...] Tatarski Chan, jeżeliby z Tatar sprawiedliwość nie czynił, samego karać i szkody nagradzać.