Historia

Omów wydarzenia konfliktu polsko - krzyżackiego 5.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Omów wydarzenia konfliktu polsko - krzyżackiego

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

10
 Zadanie
11
 Zadanie

Wydarzenia konfliktu polsko - krzyżackiego w latach 1409 - 1422.

 

1409 r. - wybuch powstania na Żmudzi, wsparte przez Litwinów. Polska zadeklarowała że ewentualny atak krzyżacki na Litwę zostanie odebrany jako wypowiedzenie wojny Koronie. 

6 sierpnia 1409 r. - konflikt zbrojny rozpoczęła strona krzyżacka. Wielki mistrz Ulrich von Jungingen wypowiedział wojnę Królestwu Polskiemu i zajął ziemię dobrzyńską. Kolejne miesiące upłynęły na przygotowaniach do wojny.

15 lipca 1410 r. - stoczono jedną z największych bitew w epoce średniowiecza - bitwę pod Grunwaldem. Zacięta batalia zakończyła się porażką wojsk zakonnych i śmiercią wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena. 

- Po klęsce pod Grunwaldem w państwie zakonnym zapanował kompletny chaos. Krzyżacka potęga została złamana. 

- Krzyżacy zostali poważnie osłabieni, jednak w dalszym ciągu stanowili groźną siłę, o czym świadczyło nieudane oblężenie Malborka przez polsko - litewskie wojska. 

1411 r. - obie strony zawarły pierwszy pokój toruński. Polska odzyskała ziemię dobrzyńską, natomiast Litwa - Żmudź (na czas życia Witolda). Rycerze zakonni zapłacili zwycięzcom ogromną kontrybucję, która nadszarpnęła ich finanse.

1414 - 1418 r. - na soborze w Konstancji podjęto próbę rozstrzygnięcia sporu polsko - krzyżackiego.  Wystąpienie Pawła Włodkowica. Brak wspólnego werdyktu jego uczestników.

1422 r. -  nad jeziorem Mełno podpisano traktat melneński, który przyznawał Litwie na stałe Żmudż. Jego postanowienia obowiązywały do 1454 r.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

13-10-2017
Dzięki :):)
user profile image
Gość

21-09-2017
dzięki!!!
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10168

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Skala i plan

Przy wykonywaniu rysunków niektórych przedmiotów lub sporządzaniu map, planów musimy zmniejszyć rzeczywiste wymiary przedmiotów, aby rysunki zmieściły się na kartce. Są też rzeczy niewidoczne dla oka, które obserwujemy za pomocą mikroskopu, wówczas rysunki przedstawiamy w powiększeniu.
W tym celu stosujemy pewną skalę. Skala określa, ile razy dany obiekt został pomniejszony lub powiększony. Rozróżniamy zatem skale zmniejszające i zwiększające.

Skala 1:2 („jeden do dwóch”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy mniejszy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy mniejsze od rzeczywistych.

Skala 2:1 („dwa do jednego”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy większy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy większe od rzeczywistych.

Skala 1:1 oznacza, że przedstawiony obiekt jest taki sam jak rzeczywisty.

Przykład:

skala
 

Prostokąt środkowy jest wykonany w skali 1:1. Mówimy, że jest naturalnej wielkości. Prostokąt po lewej stronie został narysowany w skali 1:2, czyli jego wszystkie wymiary zostały zmniejszone dwa razy. Prostokąt po prawej stronie został narysowany w skali 2:1, czyli jego wszystkie wymiary zostały zwiększone dwa razy.

 

Przykłady na odczytywanie skali:

 • skala 1:50 oznacza zmniejszenie 50 razy
 • skala 20:1 oznacza zwiększenie 20 razy
 • skala 1:8 oznacza zmniejszenie 8 razy
 • skala 5:1 oznacza zwiększenie 5 razy
 

Plan to obraz niewielkiego obszaru, terenu, przedstawiony na płaszczyźnie w skali. Plany wykonuje się np. do przedstawienia pokoju, mieszkania, domu, rozkładu ulic w osiedlu lub mieście.

Mapa to podobnie jak plan obraz obszaru, tylko większego, przedstawiony na płaszczyźnie w skali (mapa musi uwzględniać deformację kuli ziemskiej). Mapy to rysunki terenu, kraju, kontynentu.

Skala mapy
Na mapach używa się skali pomniejszonej np. 1:1000000. Oznacza to, że 1 cm na mapie oznacza 1000000 cm w rzeczywistości (w terenie).

Przykłady na odczytywanie skali mapy
 • skala 1:500000 oznacza, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości
 • skala 1:2000 oznacza, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie