Historia

Kiedy niegdyś srożyli się Prusowie, podówczas niewierni 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Kiedy niegdyś srożyli się Prusowie, podówczas niewierni

7
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie

Tekst źródłowy
 Zadanie

 • Z jakiego powodu, zdaniem Włodkowica, zostali sprowadzeni do Polski Krzyżacy?

- Zdaniem Pawła Włodkowica, Krzyżacy zostali sprowadzeni do Polski z powodu nawracania na chrześcijaństwo pogańskich Prusów.

 • Czy powód ten uzasadnia obecne postępowanie wobec pogan? Dlaczego?

- Powód ten nie uzasadnia obecnego postępowania wobec pogan, którzy mają prawo do posiadania własnej ojczyzny, a także sprawowania władzy w granicach swego państwa. Krzyżacy po podbiciu ziem należących do Prusów nie przestali napadać "niewiernych", zabijać i grabić ich majątków. 

 • Jakie zasady głosi mówca o stosunku chrześcijan do niewiernych?

- Paweł Włodkowic zaznaczał, że rycerze zakonni odznaczali się większym okrucieństwem i bestialstwem niż niewierni. Najeżdżali ich ziemie, mordowali miejscową ludność, konfiskowali mienie. Grzeszyli względem V i VII przykazania: V. "Nie zabijaj", VII. "Nie kradnij". Rektor krakowskiego uniwersytetu głosił, że chrześcijanie nie mogą zajmować państw, zabierać władzy i posiadłości należących do pogan. Niewierni zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, każdy z nich powinien być traktowany z miłością i dobrocią, ponieważ jest człowiekiem. Włodkowic podkreślał: Bezbożne i niedorzeczne jest twierdzeniue, jakoby niewierni byli dziś niezdolni do jakiejś władzy, godności, mocy czy władztwa (...) jeżeli nie są panami tych rzeczy, to nie wolno będzie każdemu rabować lub nawet zawłaszczać je.

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10258

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Odejmowanie ułamków zwykłych
 1. Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach – odejmujemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$5/6-2/6= 3/6= {3÷3}/{6÷3}=1/2$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku odejmowania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości.
  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę.

 2. Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy odejmowanie.

  Przykład:

  • $$3/{10}- 1/5=3/{10}- {1•2}/{5•2}=3/{10}- 2/{10}=1/{10}$$
    
 3. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= {2•3+1}/3-{1•3+1}/3=7/3-4/3=3/3=1$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= 2 + 1/3- 1 - 1/3= 2 – 1 + 1/3- 1/3= 1 + 0 = 1$$
    
 4. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy odejmowanie.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/2= {2•3+1}/3-{1•2+1}/2=7/3-3/2={7•2}/{3•2}-{3•3}/{2•3}={14}/6-9/6=5/6$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/2- 1 1/3= 2 + 1/2- 1 - 1/3= 2 - 1 + 1/2-1/3= 1 +{1•3}/{2•3}-{1•2}/{3•2}= 1 + 3/6- 2/6= 1 + 1/6= 1 1/6$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie