Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Scharakteryzuj i porównaj rządy władców 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Scharakteryzuj i porównaj rządy władców

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
13
 Zadanie
14
 Zadanie

Po śmierci Kazimierza Wielkiego na polskim tronie zasiadł Ludwik Węgierski (Andegaweński). Polska i Litwa zawarły unię personalną. Nowy monarcha przebywał głównie w Budzie i zajmował się sprawami węgierskimi, rządy w jego imieniu sprawowała w Krakowie matka - Elżbieta Łokietkówna, wspomagana przez małopolskich możnych. Ludwik I Wielki niechętnie przebywał w Polsce, był chorowity i twierdził, że nadwiślańskie powietrze bardzo mu szkodzi. Nigdy nie nauczył się języka polskiego. Zależało mu przede wszystkim na wzroście znaczenia własnej dynastii. Głównym celem Ludwika Andegaweńskiego było zapewnienie korony królewskiej na Węgrzech i w Polsce córkom - Jadwidze i Marii. W 1374 r. władca wydał przywilej w Koszycach, w którym ograniczył podatki płacone przez rycerstwo. W zamian za to, po jego śmierci królem Polski została jego córka - Jadwiga Andegaweńska. 

Jadwiga przybyła do Krakowa w 1384 r., gdzie została koronowana na króla Polski. Młodziuteńka królowa była znakomicie wykształcona, znała pięć języków. Monarchini dbała o rozwój polskiej nauki, kultury oraz sztuki. Na jej zamównienie powstał "Psałterz floriański", który zawiera przekład psalmów na język polski. Księga ta należy do najstarszych zabytków piśmiennictwa w naszym kraju. Poślubiwszy litewskiego księcia Władysława Jagiełłę, jako dziedziczka Królestwa Polskiego posiadała pozycję równorzędną małżonkowi, odrębny dwór i kancelarię. Jadwiga cieszyła się dużym szacunkiem poddanych. Jej dwór skupiał elitę intelektualną kraju. W testamencie przeznaczyła część swoich klejnotów na uposażenie Akademii Krakowskiej, dzięki czemu przyczyniła się do odnowienia uczelni w 1400 r.