Historia

Historia II (Podręcznik, GWO)

Scharakteryzuj i porównaj rządy władców 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Scharakteryzuj i porównaj rządy władców

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
13
 Zadanie
14
 Zadanie

Po śmierci Kazimierza Wielkiego na polskim tronie zasiadł Ludwik Węgierski (Andegaweński). Polska i Litwa zawarły unię personalną. Nowy monarcha przebywał głównie w Budzie i zajmował się sprawami węgierskimi, rządy w jego imieniu sprawowała w Krakowie matka - Elżbieta Łokietkówna, wspomagana przez małopolskich możnych. Ludwik I Wielki niechętnie przebywał w Polsce, był chorowity i twierdził, że nadwiślańskie powietrze bardzo mu szkodzi. Nigdy nie nauczył się języka polskiego. Zależało mu przede wszystkim na wzroście znaczenia własnej dynastii. Głównym celem Ludwika Andegaweńskiego było zapewnienie korony królewskiej na Węgrzech i w Polsce córkom - Jadwidze i Marii. W 1374 r. władca wydał przywilej w Koszycach, w którym ograniczył podatki płacone przez rycerstwo. W zamian za to, po jego śmierci królem Polski została jego córka - Jadwiga Andegaweńska. 

Jadwiga przybyła do Krakowa w 1384 r., gdzie została koronowana na króla Polski. Młodziuteńka królowa była znakomicie wykształcona, znała pięć języków. Monarchini dbała o rozwój polskiej nauki, kultury oraz sztuki. Na jej zamównienie powstał "Psałterz floriański", który zawiera przekład psalmów na język polski. Księga ta należy do najstarszych zabytków piśmiennictwa w naszym kraju. Poślubiwszy litewskiego księcia Władysława Jagiełłę, jako dziedziczka Królestwa Polskiego posiadała pozycję równorzędną małżonkowi, odrębny dwór i kancelarię. Jadwiga cieszyła się dużym szacunkiem poddanych. Jej dwór skupiał elitę intelektualną kraju. W testamencie przeznaczyła część swoich klejnotów na uposażenie Akademii Krakowskiej, dzięki czemu przyczyniła się do odnowienia uczelni w 1400 r. 

DYSKUSJA
user profile image
Iga

23-11-2017
dzięki!
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

20727

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie