Historia

Opisz położenie i terytorium Wielkiego Księstwa 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Opisz położenie i terytorium Wielkiego Księstwa

6
 Zadanie

7
 Zadanie
8
 Zadanie

Położenie i terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIV wieku:

Wielki książę Giedymin, który zapoczątkował na Litwie panowanie dynastii Giedyminowiczów wraz ze swoimi synami - Olgierdem i Kiejstutem - przekształcili Wielkie Księstwo Litewskie w rozległe i zaborcze państwo. W XIV w. wykorzystali osłabienie wpływów Złotej Ordy na Rusi i przyłączyli do Litwy zachodnie i południowe księstwa ruskie. W ten sposób terytorium ich państwa powiększyło się prawie dziesięciokrotnie. Jego granice rozciągały się Morza Bałtyckiego po Morze Czarne. Pod koniec XIV w. państwo litewskie było ponad dwukrotnie większe od Polski.

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie