Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Twarz miała bardzo piękną, ale piękniesze 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Twarz miała bardzo piękną, ale piękniesze

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

Tekst źródłowy
 Zadanie

  • Jakie zalety królówej Jadwigi podaje Jan Długosz?

- Królowa Jagwiga Andegaweńska była wielkoduszą i łaskawą monarchiną. Całym sercem wspierała ubogich, chorych i potrzebujących. Słynęła z mądrości, dobroci i pobożności. Cyt. Ubogim wdowom, przybyszom i wszystkim ludziom nieszczęśliwym i potrzebującym okazywała wspaniałomyślną, wielką rozrzutność i hojność (...) Ogromna w niej była pobożność i niezmierzona miłość do Boga

  • Jakich wad, jego zdaniem, nie miała?

- Królowa wyzbyła się gniewu, pychy, zawiści i światowej niegodziwości.