Historia

Kto był autorem tej kroniki? Co 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Kto był autorem tej kroniki? Co

8
 Zadanie

9
 Zadanie

10
 Zadanie

Autorem Kroniki polskiej jest Gall Anonim (Anonim zwany "Gallem").

Gall Anonim - żył na przełomie XI i XII wieku, był autorem najstarszej kroniki polskiej, która powstała na dworze księcia Bolesława Krzywoustego. Nie jest znane jego imię - stąd określenie - Anonim. Kronikarz najprawdobodobniej pochodził w kręgu kultury romańskiej - stąd przydomek - Gall. Był mnichem benedyktyńskim, jego klasztor macierzysty leżał poza granicami Polski. Badacze podtrzymują, że Gall Anonim przybył do Polski na początku XII wieku, a kronika, która napisana została prozą w języku łacińskim - powstała najprawdobodobniej w latach 1112 - 1116. Kronika została spisana zapewne na zamówienie, a motywem jej spisania była materialna nagroda. Za główny temat obrał mnich dzieje Bolesława Krzywoustego, ale przedstawił również zwięźle historię jego ojczyzny i poprzednich władców. Rękopis kroniki nie zachował się, jej najstarszy odpis pochodzi z XIV wieku.

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10402

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

 • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

 • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie