Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

W jakim celu król wydał statuty praw? 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

W jakim celu król wydał statuty praw?

14
 Zadanie

15
 Zadanie
Tekst źródłowy
 Zadanie

Kazimierz Wielki wydał statuty praw w celu ujednolicenia prawa w państwie oraz usprawnienia systemu sądownictwa. 

Dwa statuty - wiślicki (dla Małopolski) oraz piotrkowski (dla Wielkopolski) zostały opracowane w latach 1356 - 1362. Były pierwszymi zbiorami prawa pisanego w Polsce. Określały m.in. zasady postępowania w sądzie, zakres władzy urzędników państwowych oraz wysokość kar za przestępstwa - odmienne dla rycerstwa i chłopstwa. Odtąd zaczęto wprowadzać w całym kraju jednolite zasady, stopniowo zastępujące lokalne prawa zwyczajowe.