Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

W jaki sposób Kazimierz Wielki dbał o zasobność 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

W jaki sposób Kazimierz Wielki dbał o zasobność

11
 Zadanie

12
 Zadanie

13
 Zadanie
Tekst źródłowy
 Zadanie

Kazimierz Wielki przeprowadził reformę monetraną. W jej wyniku w całym państwie ustanowiono jednolitą walutę - srebrny grosz. "Jedna moneta" pozwoliła ujednolicić wysokość podatków i ceł, dzięki czemu wzrosły dochody monarchy. Wprowadzono podatek płacony przez właścicieli ziemskich - poradlne - w wysokości 12 groszy rocznie z łana kmiecego. Monarcha uregulował prawo górnicze i handel solą, co przynosiło znaczne zyski skarbowi państwa.