Historia

Scharakteryzuj monarchię Henryków śląskich 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Scharakteryzuj monarchię Henryków śląskich

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
16
 Zadanie
17
 Zadanie
18
 Zadanie

Monarchia Henryków śląskich

Na początku XIII w. duża część polskich ziem - Śląsk, południowa Wielkopolska oraz Małopolska znalazły się pod panowaniem śląskiego księcia Henryka Brodatego - wnuka Władysława Wygnańca. Od początku swego panowania, książę starannie zajął się sprawami wewnętrznymi Śląska. Dbał o rozwój gospodarczy księstwa, wspierał rozwój górnictwa i hutnictwa. Zachęcał do zakładania nowych miast i wsi. Na wieść o odkryciu na Śląsku złóż złota - na ziemie te zaczęli ściągać liczni osadnicy. Prawdopodobnie głównym zamiarem księcia było zdobycie krakowskiego tronu i zjednoczenie ziem polskich. Tuż przed śmiercią, w 1238 r., Henryk Pobożny skupiał w swym ręku ponad połowę ziem Królestwa Polskiego. Podobny cel miał również jego syn - Henryk II Pobożny, jednak plany te przerwał najazd tatarski i śmierć księcia w bitwie pod Legnicą (1241 r.)

 • Bitwa pod Legnicą rozegrała się 9 kwietnia 1241 roku. Zakończyła się druzgocącą klęską wojsk europejskich. W bitwie z Tatarami wraz z rycerstwem ze Śląska, Wielkopolski i ziemi krakowskiej - uczestniczyli również templariusze oraz prawdopodobnie joannici i Krzyżacy.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-04
Dzięki!!!!
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Zobacz także
Udostępnij zadanie