Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Co nazywamy rozbiciem dzielnicowym Polski 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Co nazywamy rozbiciem dzielnicowym Polski

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie

Rozbicie dzielnicowe - rozpad państwa Piastów na niezależne księstwa.

Rozbicie dzielnicowe trwało o 1138 r. aż do schyłku XIII w. 

Rozbicie dzielnicowe charakteryzowało się rozpadem jednolitego państwa na dzielnice, w których władzę sprawowali odrębni książęta z dynastii piastowskiej. W tym okresie nastąpiło wiele zjawisk, które przyczyniły się do spowolnienia rozwoju politycznego i gospodarczego państwa polskiego po jego zjednoczeniu. Ustanowienie zasady senioratu spowodowało osłabienie władzy centralnej. Powszechne stały się bunty juniorów, czyli młodszych książąt z dynastii. Nastąpił wzrost zagrożenia zewnętrznego.