Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Wskaż przyczyny walk, które wybuchły w Polsce 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Wskaż przyczyny walk, które wybuchły w Polsce

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Przyczyny walk, które wybuchły w Polsce pod koniec XI wieku:

  • Rządy i intrygi palatyna Sieciecha, które wzbudzały nienawiść wśród możnych;
  • Słabe więzi polityczne i społeczno - ekonomiczne między poszczególnymi częściami państwa;
  • Wzrost znaczenia możnowładców i Kościoła, którzy dążyli do osłabienia władzy centralnej;