Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Co wiemy o zatargu Bolesława Śmiałego 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Co wiemy o zatargu Bolesława Śmiałego

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

9
 Zadanie
10
 Zadanie

Podłoże sporu króla Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem nie jest do końca jasne. Historycy wskazują, jakoby w czasie przebywania Bolesława Śmiałego wraz z wojskiem na Rusi - w Polsce wybuch bunt przeciwko królowi. Po stronie przeciwników władcy opowiedział się biskup Stanisław. Duchowieństwo było podzielone. Na polecenie Bolesława Śmiałego - duchowny został zabity. Spowodowało to powstanie wewnętrznej opozycji, która zmusiła władcę do ucieczki na Węgry. Bolesław Śmiały zmarł na wygnaniu prawdopodobnie w 1081 r.