Historia

Bolesław, poniechawszy umiłowania prawości 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Bolesław, poniechawszy umiłowania prawości

Tekst źródłowy
 Zadanie

 • Przedstaw w punktach przebieg wydarzeń opisanych przez kronikarza.

1. Podstępne i przewrotne zachowanie Bolesława Śmiałego. 

2. Próba nawrócenia monarchy przez biskupa Stanisława.

3. Rozkaz zabicia biskupa Stanisława podczas odprawiania nabożeństwa.

4. Zamordowanie duchownego przez rozsierdzonego monarchę.

 • Jakimi słowami autor określa biskupa, a jakimi króla? Co mówią nam te określenia w stosunku kronikarza do obu postaci?

Wincenty Kadłubek określa biskupa następującymi słowami:

- prześwięty;

- święty;

- miłosierny;

- niewinny;

Natomiast króla:

- podstępny;

- tyran;

- świętokradca;

- bezbożnik;

Przekaz Mistrza Wincentego Kadłubka nacechowany jest emocjami. Kronikarz jednoznacznie potępia postępek Bolesława, nazywa go "bezbożnikiem", "tyranem" i "świętokradcą", który "biskupa niewinnego (...) rozszarpuje, poszczególne członki na najdrobniejsze cząstki rozsiekuje". Kronikarz jest przychylny biskupowi, nie królowi.

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Udostępnij zadanie