Historia

Historia II (Podręcznik, GWO)

Czy neutralność Rzeczypospolitej za rządów Augusta III 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Czy neutralność Rzeczypospolitej za rządów Augusta III

9
 Zadanie

10
 Zadanie

11
 Zadanie
Tekst źródłowy
 Zadanie

Neutralność Rzeczypospolitej za rządów Augusta III przyniosła jej raczej szkody, niż korzyści. 

Za panowania Augusta III, w latach 1733 - 1763 Rzeczpospolita nie prowadziła aktywnej polityki zagranicznej. Mimo, że podczas wojen toczonych przez sąsiadów Rzeczpospolita zachowała neutralność, to jednak obcym wojskom nie przeszkadzało naruszać jej granic. Pruskie, rosyjskie oraz austriackie armie bezkarnie plądrowały polskie ziemie, grabiły żywność, biły, a nawet mordowały jej mieszkańców.

W ustroju państwa nie dokonano żadnych zmian. Coraz gorzej działał sejm. Za panowania Augusta III doszedł do skutku tylko jeden, zerwano natomiast aż trzynaście sejmów. W takich warunkach bardzo ciężko było reformować państwo, ale również sprawnie nim zarządzać. Na domiar złego Rzeczpospolita stała się miejscem ostrej rywalizacji stronnictw magnackich. Starcia, do których dochodziło podczas obrad sejmu przeradzały się z czasem w prywatne wojny. Tę sytuację chętnie wykorzystywały mocartwa ościenne, którym na rękę stał się nieustanny rozstrój państwa polsko - litewskiego. Rzeczpospolita dysponowała słabą i nieudolną armią a także niesprawną administracją. Szlachta żyła jednak wygodnie i dostatnio. Pokojowe rządy Augusta III umożliwiły jej niekończące się pijaństwo oraz obżarstwo. Czasy drugiego Wettina doskonale opisuje popularne hasło: "Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa".

 • August III Mocny w polskim stroju.

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21570

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie