Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Czy neutralność Rzeczypospolitej za rządów Augusta III 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Czy neutralność Rzeczypospolitej za rządów Augusta III

9
 Zadanie

10
 Zadanie

11
 Zadanie
Tekst źródłowy
 Zadanie

Neutralność Rzeczypospolitej za rządów Augusta III przyniosła jej raczej szkody, niż korzyści. 

Za panowania Augusta III, w latach 1733 - 1763 Rzeczpospolita nie prowadziła aktywnej polityki zagranicznej. Mimo, że podczas wojen toczonych przez sąsiadów Rzeczpospolita zachowała neutralność, to jednak obcym wojskom nie przeszkadzało naruszać jej granic. Pruskie, rosyjskie oraz austriackie armie bezkarnie plądrowały polskie ziemie, grabiły żywność, biły, a nawet mordowały jej mieszkańców.

W ustroju państwa nie dokonano żadnych zmian. Coraz gorzej działał sejm. Za panowania Augusta III doszedł do skutku tylko jeden, zerwano natomiast aż trzynaście sejmów. W takich warunkach bardzo ciężko było reformować państwo, ale również sprawnie nim zarządzać. Na domiar złego Rzeczpospolita stała się miejscem ostrej rywalizacji stronnictw magnackich. Starcia, do których dochodziło podczas obrad sejmu przeradzały się z czasem w prywatne wojny. Tę sytuację chętnie wykorzystywały mocartwa ościenne, którym na rękę stał się nieustanny rozstrój państwa polsko - litewskiego. Rzeczpospolita dysponowała słabą i nieudolną armią a także niesprawną administracją. Szlachta żyła jednak wygodnie i dostatnio. Pokojowe rządy Augusta III umożliwiły jej niekończące się pijaństwo oraz obżarstwo. Czasy drugiego Wettina doskonale opisuje popularne hasło: "Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa".

  • August III Mocny w polskim stroju.