Historia

Historia II (Podręcznik, GWO)

Dlaczego sejm z 1717 roku nazwano niemym? 5.0 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Dlaczego sejm z 1717 roku nazwano niemym?

7
 Zadanie

8
 Zadanie

Tekst źródłowy
 Zadanie
 • Sejm Niemy (1717 rok)

Sejm, który miał miejsce w 1717 roku nazwano niemym, ponieważ żaden z posłów ani senatorów nie mógł zabrać głosu, aby nie doszło do zerwania obrad sejmu. Sesja trwała tylko jeden dzień. Car Rosji - Piotr I wystąpił jako mediator i narzucił szlachcie oraz królowi kompromis. 

Rzeczpospolita pozostała bezsilnym państwem, zależnym od Rosji. Rozwiano marzenia Augusta II Mocnego o władzy absolutnej.

 • Postanowienia sejmu niemego:

- Monarcha mógł podejmować decyzje dotyczące Rzeczypospolitej tylko wtedy, gdy przebywał na jej terytorium. W państwie polsko - litewskim miał być obecny przez dziewięć miesięcy w roku;

- Ograniczono wpływy saskie. Odtąd sascy ministrowie nie mogli ingerować w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej;

- Wycofano wojska saskie z terenów Rzeczypospolitej;

- Uchwalono pierwszy podatek na wojsko;

- Zmniejszono uprawnienia hetmanów oraz sejmików - nie mogły podejmować decyzji w sprawach podatków;

- Liczebność armii Rzeczypospolitej ustalono na 24 tysiące;

DYSKUSJA
user profile image
Gabriel

26 wrzesinia 2017
dzieki!!!
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21566

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie