Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Dlaczego sejm z 1717 roku nazwano niemym? 5.0 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Dlaczego sejm z 1717 roku nazwano niemym?

7
 Zadanie

8
 Zadanie

Tekst źródłowy
 Zadanie
  • Sejm Niemy (1717 rok)

Sejm, który miał miejsce w 1717 roku nazwano niemym, ponieważ żaden z posłów ani senatorów nie mógł zabrać głosu, aby nie doszło do zerwania obrad sejmu. Sesja trwała tylko jeden dzień. Car Rosji - Piotr I wystąpił jako mediator i narzucił szlachcie oraz królowi kompromis. 

Rzeczpospolita pozostała bezsilnym państwem, zależnym od Rosji. Rozwiano marzenia Augusta II Mocnego o władzy absolutnej.

  • Postanowienia sejmu niemego:

- Monarcha mógł podejmować decyzje dotyczące Rzeczypospolitej tylko wtedy, gdy przebywał na jej terytorium. W państwie polsko - litewskim miał być obecny przez dziewięć miesięcy w roku;

- Ograniczono wpływy saskie. Odtąd sascy ministrowie nie mogli ingerować w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej;

- Wycofano wojska saskie z terenów Rzeczypospolitej;

- Uchwalono pierwszy podatek na wojsko;

- Zmniejszono uprawnienia hetmanów oraz sejmików - nie mogły podejmować decyzji w sprawach podatków;

- Liczebność armii Rzeczypospolitej ustalono na 24 tysiące;