Historia

Przedstaw przebieg wielkiej wojny północnej. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Przedstaw przebieg wielkiej wojny północnej.

4
 Zadanie

5
 Zadanie

6
 Zadanie

Przebieg wielkiej wojny północnej (1700 - 1721):

 • Po objęciu rządów w Rzeczypospolitej - August II Mocny zawarł sojusz z carem Rosji Piotrem I. Ich celem stał się atak na Szwecję i opanowanie Inflant oraz wybrzeży Morza Bałtyckiego.
 • Wojna północna rozpoczęła się w 1700 r., kiedy władca Rzeczypospolitej i elektor saski August II wkroczył do Inflant i rozpoczął oblężenie Rygi. Wkrótce do walk włączyli się również Rosjanie. 
 • Władca szwedzki - Karol XII okazał się wybitnym dowódcą, szybko przeszedł do ofensywy. Pokonał wojska rosyjskie w bitwie po Narwą, a siły saskie pod Rygą. Następnie rozpoczął pościg za Piotrem I po terenach Rosji i uderzył na elektora saskiego, przenosząc walki do Rzeczypospolitej. Zajął Warszawę, rozbił wojska polsko - saskie pod Kiszowem. Rozkazał części polskiej szlachty zdetronizowanie Augusta II Mocnego, po czym zorganizował "elekcję", na której narzucił wybór Stanisława Leszczyńskiego. Szwedzkie, saskie i rosyjskie armie bezlitośnie łupiły Rzeczpospolitą. Wśród Polaków nastąpił podział na zwolenników "Sasa i Lasa".
 • W 1709 r. doszło do bitwy pod Połtawą, która zakończyła się klęską króla szwedzkiego i jego ucieczką do Turcji. 
 • W 1710 r. do wielkiej wojny północnej dołączyli Turcy, którzy pokonali wojska rosyjskie w bitwie pod Faciu. Doprowadziło to do zahamowania na kilka lat działań prowadzonych przez Piotra I w obrębie Morza Bałtyckiego. 
 • Wielka wojna północna trwała do 1721 r. Zakończyła się ostatecznym zwycięstwem Rosji, której flota uległa znacznej rozbudowie. 

W czasie wielkiej wojny północnej najbardziej ucierpiała Rzeczpospolita. Bezlitosne wojska paliły wsie przeciwników, rabowały miasta i znęcały się nad ludnością. Szlachta szukała wsparcia u obcych władców.

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Skala i plan

Przy wykonywaniu rysunków niektórych przedmiotów lub sporządzaniu map, planów musimy zmniejszyć rzeczywiste wymiary przedmiotów, aby rysunki zmieściły się na kartce. Są też rzeczy niewidoczne dla oka, które obserwujemy za pomocą mikroskopu, wówczas rysunki przedstawiamy w powiększeniu.
W tym celu stosujemy pewną skalę. Skala określa, ile razy dany obiekt został pomniejszony lub powiększony. Rozróżniamy zatem skale zmniejszające i zwiększające.

Skala 1:2 („jeden do dwóch”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy mniejszy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy mniejsze od rzeczywistych.

Skala 2:1 („dwa do jednego”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy większy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy większe od rzeczywistych.

Skala 1:1 oznacza, że przedstawiony obiekt jest taki sam jak rzeczywisty.

Przykład:

skala
 

Prostokąt środkowy jest wykonany w skali 1:1. Mówimy, że jest naturalnej wielkości. Prostokąt po lewej stronie został narysowany w skali 1:2, czyli jego wszystkie wymiary zostały zmniejszone dwa razy. Prostokąt po prawej stronie został narysowany w skali 2:1, czyli jego wszystkie wymiary zostały zwiększone dwa razy.

 

Przykłady na odczytywanie skali:

 • skala 1:50 oznacza zmniejszenie 50 razy
 • skala 20:1 oznacza zwiększenie 20 razy
 • skala 1:8 oznacza zmniejszenie 8 razy
 • skala 5:1 oznacza zwiększenie 5 razy
 

Plan to obraz niewielkiego obszaru, terenu, przedstawiony na płaszczyźnie w skali. Plany wykonuje się np. do przedstawienia pokoju, mieszkania, domu, rozkładu ulic w osiedlu lub mieście.

Mapa to podobnie jak plan obraz obszaru, tylko większego, przedstawiony na płaszczyźnie w skali (mapa musi uwzględniać deformację kuli ziemskiej). Mapy to rysunki terenu, kraju, kontynentu.

Skala mapy
Na mapach używa się skali pomniejszonej np. 1:1000000. Oznacza to, że 1 cm na mapie oznacza 1000000 cm w rzeczywistości (w terenie).

Przykłady na odczytywanie skali mapy
 • skala 1:500000 oznacza, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości
 • skala 1:2000 oznacza, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości
Zobacz także
Udostępnij zadanie