Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Przedstaw organizację państwa pierwszych Piastów. 4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Przedstaw organizację państwa pierwszych Piastów.

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie

Organizacja państwa pierwszych Piastów.

W Polsce pierwszych Piastów panował ustrój zwany monarchią patrymonialną. Państwo uznawane było za własność panującej dynastii, po śmierci monarchy mogło być podzielone między jego synów. Władca ustanawiał prawa, rządził państwem oraz pełnił funkcję najwyższego sędziego. Władza księcia opierała się na drużynie, którą sam utrzymywał. Dochody władcy pochodziły z danin oraz łupów wojennych. Mieszkańcy Polski piastowskiej musieli sładać władcy daniny w naturze (płacono w postaci jajek, mleka, skór i płodów rolnych) oraz wykonywać wiele powinności, np. wyżywić orszak książęcy, dostarczać koni i wozów, pomóc przy budowie grodów. Władca miał obowiązek zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo i sprawiedliwość. Zyski czerpane z  regaliów przeznaczał na utrzymanie siebie, dworu, drużyny i urzędników.