Historia

Historia II (Podręcznik, GWO)

Z jakimi trudnościami borykał się Jan 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Z jakimi trudnościami borykał się Jan

1
 Zadanie
10
 Zadanie

11
 Zadanie

12
 Zadanie

Po wiktorii wiedeńskiej Jan III Sobieski borykał się z wieloma trudnościami. Wspaniałe zwycięstwo pod Wiedniem nie zakończyło wojny z Turcją. Zwycięskie mocarstwa zawiązały przymierzę - Ligę Świętą, której celem było odzyskanie ziem zagarniętych przez Imperium Osmańskie. Sobieski walczący przez kolejne lata z Turcją i Tatarami, nie doczekał się pomocy sojuszników. Na domiar złego, w kraju magnaci spiskowali przeciwko władcy, obawiając się wzmocnienia władzy monarszej. Zarzucali Sobieskiemu: liczne błędy w polityce zagranicznej, sprzyjanie innowiercom oraz chęć zaprowadzenia rządów absolutnych. 

Długie zmagania z Turcją zakończył dopiero pokój w Karłowicach, podpisany w 1699 roku, już po śmierci Jana III Sobieskiego.

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10482

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie