Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Co chciał uzyskać król, wiążąc się z Francją 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Co chciał uzyskać król, wiążąc się z Francją

4
 Zadanie
5
 Zadanie

6
 Zadanie

Jan III Sobieski wiążąc się z Francją i ze Szwecją dążył do odzyskania ziem utraconych przez Rzeczpospolitą na północy. Planował zaatakować Brandenburgię, aby przyłączyć do Polski Prusy Książęce. Chciał wzmocnić swoją władzę w państwie. 

Niestety królowi nie udało się zrealizować tych planów ani w porozumieniu z Francją ani ze Szwecją. Ponadto sejm nie chciał przystać na podatki, co uniemożliwiało wystawienie armii. 

Niepowodzenie we współpracy z Francją i Brandenburgią spowodowało zmianę sojuszów. Sobieski postanowił rozstrzygnąć konflikt z Turcją, odzyskać Podole i odsunąć Turcję jak najdalej od granic Rzeczypospolitej. W tym celu rozpoczął organizować ligę antyturecką.