Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Do zerwania sejmu nie zażywano osób 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Do zerwania sejmu nie zażywano osób

Tekst źródłowy
 Zadanie

  • Jakie cechy miał, a jakich nie miał poseł zrywający sejm?

- Poseł zrywający sejm nie kierował się ani rozumem ani dobrem publicznym. Liczył się tylko jego interes. Działał wbrew dobru Rzeczypospolitej. Poprzez liberum veto - niweczył i unieważniał wszystkie reformy państwowe. 

  • Co musiał zrobić poseł, żeby zerwać sejm?

- Poseł, aby zerwać sejm musiał wypowiedzieć jedynie dwa słowa - liberum veto!, czyli nie pozwalam. Po tych słowach unieważniano wszystkie podjęte dotąd uchwały.