Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Wyjaśnij przyczyny wojny Rzeczypospolitej ze Szwecją. 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Wyjaśnij przyczyny wojny Rzeczypospolitej ze Szwecją.

4
 Zadanie

5
 Zadanie
6
 Zadanie

Przyczyny wojny Rzeczypospolitej ze Szwecją:

  • Dążenie Zygmunta III Wazy do utrzymania szwedzkiego tronu. Pomimo, że Zygmunt Waza był synem szwedzkiego króla, on i jego potomkowie zostali odsunięci w Szewcji od tronu. Chęć odzyskania północnego dziedzictwa stała się główną przyczyną wojen Rzeczypospolitej ze Szwecją. 
  • Włączenie szwedzkiej Estonii do Rzeczypospolitej (1600 rok). Sprowokowanie konfliktu ze Szwcją, którego nie chcieli zarówno Polacy jak i Litwini.
  • Dążenie Karola IX Wazy do opanowania ziem leżących nad Morzem Bałtyckim (dominium Maris Baltici).