Historia

Scharakteryzuj osobowość Zygmunta III Wazy. 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Scharakteryzuj osobowość Zygmunta III Wazy.

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
Tekst źródłowy
 Zadanie

Zygmunt III Waza - żył w latach 1566 - 1632, był pierwszym królem Polski z dynastii Wazów. Przyszedł na świat na zamku Gripsholm, w którym rodzice przyszłego władcy zostali uwięzieni przez rządzącego Szwecją obłąkanego Eryka XIV Wazę. O wychowanie przyszłego władcy dbali jezuici. To dzięki nim, Zygmunt III Waza odebrał staranne wykształcenie oraz żarliwą postawę katolicką. Polska rozczarowała przyszłego władcę. Skarb świecił pustkami. Zygmunt III Waza różnie jest oceniany przez historyków. Był uczciwy, pracowity, kulturalny, ale również wyniosły i introwertyczny. Interesował się muzyką, malarstwem, złotnictwem oraz alchemią. Jako fanatyczny katolik zrażał do siebie zarówno protestanckich Szwedów, jak i polski obóz reformacyjny. Otaczał się niewielką grupą faworytów, wśród których dominowali jezuici. W ciągu 45-letniego okresu panowania Zygmuntowi Wazie nie udało się uzyskać przychylności polskiej szlachty. Król był krytykowany za dążenie do zawarcia sojuszu z Habsburgami oraz prowadzenie licznych wojen z sąsiadami. Ponadto niechęć wśród poddanych budziły cudzoziemskie stroje władcy oraz jego zainteresowanie do nieznanych dotąd w Polsce rozgrywek, takich jak gra w piłkę. Jedyną grupę, na której poparcie mógł liczyć król, stanowiło duchowieństwo. 

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie