Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Kto i w jaki sposób poradził sobie z tymi 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Kto i w jaki sposób poradził sobie z tymi

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Polska szlachta szybko poradziła sobie z zastanymi po bezpotomnej śmierci króla Zygmunta II Augusta trudnościami. W poszczególnych województwach zawiązywano konfederacje, które zajęły się utrzymaniem porządku w kraju oraz obroną granic Rzeczypospolitej przed napaścią wrogów. Ponadto ustalono, że w czasie bezkrólewia władzę przejmie interrex, czyli międzykról (łac. inter - między, rex - król). Funkcję tę miał pełnić prymas, czyli zwierzchnik Kościoła katolickiego w Polsce. Jego głównym zadaniem było przygotowanie elekcji, czyli wyboru nowego króla. Na pierwszego interreksa wyznaczono arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Uchańskiego.