Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Omów przemiany, jakie dokonały się w polskim 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Omów przemiany, jakie dokonały się w polskim

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

14
 Zadanie

Przemiany, które dokonały się w polskim życiu umysłowym w złotym wieku:

  • Królowie Zygmunt I Stary oraz Zygmunt II August zostali wychowani w renesansowych ideałach. Otaczali się uczonymi, pisarzami oraz artystami. Byli mecenasami polskiej kultury. 
  • W XVI w. nastąpił rozwój nauk ścisłych, przyrodniczych oraz historiografii. 
  • Oprócz piśmiennictwa łacińskiego rozwijała się literatura polska w języku rodzimym. Olbrzymi wkład w rozwój literackiej polszczyzny wnieśli: Mikołaj Rej oraz Jan Kochanowski. Mikołaj Rej był wszechstronnym pisarzem, realizował renesansowy postulat rozwoju języka narodowego. Z kolei Jan Kochanowski podejmował na kartach swych dzieł różnorodną problematykę - filozoficzną, religijną, polityczno - społeczną oraz ziemiańską. Był autorem pieśni, trenów, psalmów a także pierwszego polskiego dramatu klasycznego pt. "Odprawa posłów greckich".
  • W XVI w. nastąpiło ożywienie drukarstwa, pojawiły się pierwsze publikacje wydane w języku polskim.
  • Nastąpił rozwój szkolnictwa. Działacze reformacyjni prowadzili m.in. Akademię Rakowską oraz humanistyczne gimnazjum pińczowskie, które słynęły z wysokiego poziomu nauczania. W Rzeczypospolitej powstały dwie uczelnie wyższe - Uniwersytet Wileński oraz Akademia Zamojska
  • W epoce renesansu nastąpił wzrost zainteresowania książką. Największa polska kolekcja księżek liczyła 4 tys. tomów i należała do Zygmunta Augusta.