Historia

Omów przemiany, jakie dokonały się w polskim 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Omów przemiany, jakie dokonały się w polskim

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

14
 Zadanie

Przemiany, które dokonały się w polskim życiu umysłowym w złotym wieku:

 • Królowie Zygmunt I Stary oraz Zygmunt II August zostali wychowani w renesansowych ideałach. Otaczali się uczonymi, pisarzami oraz artystami. Byli mecenasami polskiej kultury. 
 • W XVI w. nastąpił rozwój nauk ścisłych, przyrodniczych oraz historiografii. 
 • Oprócz piśmiennictwa łacińskiego rozwijała się literatura polska w języku rodzimym. Olbrzymi wkład w rozwój literackiej polszczyzny wnieśli: Mikołaj Rej oraz Jan Kochanowski. Mikołaj Rej był wszechstronnym pisarzem, realizował renesansowy postulat rozwoju języka narodowego. Z kolei Jan Kochanowski podejmował na kartach swych dzieł różnorodną problematykę - filozoficzną, religijną, polityczno - społeczną oraz ziemiańską. Był autorem pieśni, trenów, psalmów a także pierwszego polskiego dramatu klasycznego pt. "Odprawa posłów greckich".
 • W XVI w. nastąpiło ożywienie drukarstwa, pojawiły się pierwsze publikacje wydane w języku polskim.
 • Nastąpił rozwój szkolnictwa. Działacze reformacyjni prowadzili m.in. Akademię Rakowską oraz humanistyczne gimnazjum pińczowskie, które słynęły z wysokiego poziomu nauczania. W Rzeczypospolitej powstały dwie uczelnie wyższe - Uniwersytet Wileński oraz Akademia Zamojska
 • W epoce renesansu nastąpił wzrost zainteresowania książką. Największa polska kolekcja księżek liczyła 4 tys. tomów i należała do Zygmunta Augusta.
DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie