Historia

Polacy mają usposobienie otwarte i szczere, raczej 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Polacy mają usposobienie otwarte i szczere, raczej

Tekst źródłowy
 Zadanie

 • Jakie zalety Polaków przedstawia Marcin Kromer?

- Marcin Kromer przedstawia następujące zalety Polaków: otwartość, szczerość, dążenie do zgody, życzliwość, gościnność, grzeczność. Polacy byli narodem bardzo zdolnym, posiadali lotne i błyskotliwe umysły. 

 • Jaki jest stosunek Polaków do nauki?

- Z tekstu źródłowego wynika, że Polacy przykładali wielką wagę do nauki. Chętnie zdobywali wiedzę. Zarówno bogaci, jak i ubodzy, szlachta oraz mieszczanie już od najmłodszych lat posyłali swych synów do szkół. Od najmłodszych lat oswajali ich z łaciną. Młode mieszczanki oraz szlachcianki również pobierały naukę w domu i przyklasztornych szkołach. 

 • Dlaczego, zdaniem autora, Polacy raczej naśladują obce pomysły, niż tworzą własne? Czy zgadzasz się z jego opinią? Odpowiedź uzasadnij.

- Zdaniem autora tekstu źródłowego - Polacy raczej naśladują obce pomysły, niż tworzą własne, ponieważ niechętnie angażują się w jedną działalność. Wolą poznawać wiele nauk. Marcin Kromer zaznaczał, że Polacy odznaczają się opieszałością oraz niechęcią do podejmowania zdecydowanych wysiłków. Nie zgadzam się z opinią Kromera. Według mnie Polacy to naród dumny, honorowy, gotów do wielkich poświęceń, a przy tym ambitny i pracowity. Pełen samozaparcia oraz determinacji w realizacji kolejnych celów.

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10169

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Zobacz także
Udostępnij zadanie