Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

W jaki sposób powstało wojsko kwarciane 4.45 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

W jaki sposób powstało wojsko kwarciane

5
 Zadanie

6
 Zadanie

7
 Zadanie

Wojsko kwarciane - stałe wojsko zaciężne, utworzone w połowie XVI w. przez Zygmunta II Augusta w celu obrony południowo - wschodnich granic Rzeczypospolitej przed najazdami Tatarów i Wołochów. 

Wojsko kwarciane było opłacane z królewszczyzn. Monarcha przekazywał z tych ziem - jedną czwartą, tj. kwartę dochodów na wojsko. Stąd nazwa - "wojsko kwarciane".