Historia

Co zyskał Bolesław Chrobry dzięki wykupieniu 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Co zyskał Bolesław Chrobry dzięki wykupieniu

5
 Zadanie

6
 Zadanie
7
 Zadanie

Dzięki wykupieniu od pogańskich Prusów ciała biskupa Wojciecha - państwo Bolesława Chrobrego zyskało wielką sławę w ówczesnej Europie. Z pielgrzymką do grobu świętego męczennika przybył w 1000 r. cesarz Otton III. Ogłoszono ustanowienie przez papieża nowego arcybiskupstwa ze stolicą w Gnieźnie oraz trzech biskupstw: w Krakowie, Kołobrzegu i we Wrocławiu.

Cesarz nałożył Bolesławowi swój diadem, co oznaczało zgodę na koronację królewską i podarował polskiemu księciu kopię włóczni św. Maurycego, będącą insygnium koronacyjnym niemieckich władców. Otton III planował włączyć polskiego księcia w plan budowy monarchii uniwersalnej.

Zjazd gnieźnieński sprawił, że Polska zaczęła być państwem bardziej znanym i cenionym w Europie Zachodniej.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-25
Dzięki
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie