Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Omów przyczyny i przebieg konfliktu Karola I 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Przyczyny i przebieg konfliktu Karola I z parlamentem:

- Karol I Stuart prowadził nieudolną politykę zagraniczną, w tym liczne wojny, które nie dawały państwu żadnych korzyści.

- Liczne wojny poważnie obciążyły skarb państwa. Karol I musiał zwołać parlament, aby uzyskać zgodę na nowe podatki. Izby przyznały mu jednak znacznie mniej pieniędzy, niż pierwotnie oczekiwał. 

- W odpowiedzi rozwiązał parlament, zaczął pobierać podatki bez jego akceptacji i rozkazał aresztować opornych posłów. 

- Kiedy dwa lata później, znowu potrzebował pieniędzy - ponownie zwołał parlament. Wówczas posłowie postanowili wymusić na królu ustawę stanowiącą, że tylko ten organ władzy ma prawo uchwalać nowe podatki - "Petycja o prawo". W odpowiedzi Karol I ponownie rozwiazał parlament i aresztował jego członków. 

- Przez kolejne 11 lat ani razu nie zwołano parlamentu, nastała tzw. "jedenastoletnia tyrania". W tym czasie potrzebne fundusze król zdobywał poprzez nakładanie kar, wprowadzanie zapomnianych podatków oraz sprzedaż tytułów arystokratycznych.

- Powstanie w Szkocji w 1637 r. zmusiło Karola I do zwołania parlamentu w celu uchwalenia środków na wojnę (1640 r.) Posłowie zaczęli domagać się od władcy zakończenia nadużyć i rozpoczęli tajne rokowania ze Szkotami w celu zakończenia walk. W tej sytuacji monarcha rozwiązał zgromadzenie (tzw. Krótki Parlament).

- Brak pieniędzy sprawił, że w listopadzie 1640 r. rozpoczęło się kolejne posiedzenie parlamentu, który wymógł na królu podpisanie aktu głoszącego, że tylko członkowie tego zgromadzenia będą mogli decydować o jego rozwiązaniu. Obradowało ono aż do 1653 r. (tzw. Długi Parlament). 

- W 1640 r. wybuchła rewolucja angielska. Dziewięć lat później Karola I ścięto, a Anglię ogłoszono republiką.