Historia

Przedstaw wydarzenia, które doprowadziły do 4.6 gwiazdek na podstawie 15 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Przedstaw wydarzenia, które doprowadziły do

7
 Zadanie

8
 Zadanie

9
 Zadanie

Wydarzenia, które doprowadziły do wybuchu rewolucji angielskiej i wojny domowej:

 • Rewolucja angielska uznawana jest za jedno z najważniejszych wydarzeń epoki nowożytnej. Na jej wybuch złożyły się różne czynniki. 
 • Od I połowy XVII w. między władcami z dynastii Stuartów a parlamentem narastał konflikt. Wynikał on z nieumiejętnej polityki wewnętrznej i zagranicznej dworu, które nieraz były sprzeczne z angielską racją stanu. 
 • Karol I próbował wprowadzić w Szkocji anglikanizm, co wywołało opór tamtejszego społeczeństwa. 
 • Powstanie w Szkocji w 1637 r. zmusiło króla do zwołania parlamentu w celu uchwalenia środków na wojnę. Posłowie zaczęli domagać się od władcy zakończenia nadużyć i rozpoczęli tajne rokowania ze Szkotami w celu zakończenia walk. W zaistniałej sytuacji monarcha rozwiązał zgromadzenie - tzw. "Krótki Parlament"
 • Brak pieniędzy sprawił, że w 1640 r. rozpoczęło się kolejne posiedzenie parlamentu, który wymógł na królu podpisanie aktu głoszącego, że tylko członkowie tego zgromadzenia będą mogli decydować o jego rozwiązaniu. Obradowano aż do 1660 r. (tzw. "Długi Parlament").
 • Posłowie zabronili monarsze samowolnego nakładania podatków i rozwiązywania parlamentu. Skazali pierwszego królewskiego doradcę, a wielu urzędników rozkazali uwięzić. Zawarli również pokój ze Szkocją - te wydarzenia zapoczątkowały rewolucję angielską, trwającą w latach 1640 - 1660.
 • W 1640 r. Karol I na czele 400 żołnierzy wkroczył do Izby Gmin, aby aresztować przywódcę opozycji. Władca zainicjował zbrojną rozprawę z parlamentem, rozpoczynając w ten sposób pierwszą angielską wojnę domową.
DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10174

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie