Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Co zrobił Bolesław Chrobry, aby utrwalić 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

W celu utrwalenia swojej władzy, Bolesław Chrobry wygnał z kraju swoją macochę oraz przyrodnich braci. Dwóch spiskujących możnowładców skazał na wyłupienie oczu. 

Dążąc do ekspansji na tereny Prusów - wspierał misje chrystianizacyjne, przede wszystkim misję wygnanego biskupa Pragi - Wojciecha z rodu Sławnikowiców, która miała miejsce w 997 roku.