Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Scharakteryzuj i oceń rządy Iwana 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Iwan IV Groźny - charakterystka i ocena rządów cara

Iwan IV Groźny żył w latach 1530 - 1584, od 1533 r. był wielkim księciem moskiewskim, a od 1547 - carem. Początkowo, w imieniu małoletniego monarchy rządy sprawowała matka - Helena Glińska. Iwan Groźny uważany była za najokrutnieszego władcę w historii. W przypływie złości zabił nawet swojego syna. Iwan, jako pierwszy z książąt moskiewskich koronował się na cara, co jeszcze bardziej miało podkreślić koncepcję Moskwy jako spadkobierczyni Bizancjum. Iwan IV starał się wyprowadzić państwo z izolacji politycznej i gospodarczej. W polityce wewnętrznej przeprowadził reformy sądownictwa, administracji lokalnej oraz wojska. Wprowadził obowiązkową służbę wojskową dla każdego właściciela dóbr ziemskich. Uporządkował finanse, nałożył na duchowieństwo obowiązek zakładania szkół, unieważnił szereg nadań na rzecz Cerkwi. Z inicjatywy cara opracowano nowy kodeks praw. 

Iwan IV Groźny bardzo surowo traktował wszelką opozycję. W latach 60. XVI w., po porażce w wojnie z państwem polsko - litewskim odsunął od władzy Dumę bojarską i wprowadził rządy absolutne. Stosował politykę tzw. opriczniny. Odebrał bojarom wielkie majątki, wydzielił ogromny obszar ziemski i podporządkował go wyłącznie sobie. Władzę sprawowali tam opricznicy, którzy brutalnie egzekwowali carskie decyzje. Opricznicy - zwani "psami cara" siali terror w państwie moskiewskim. W straszliwych mękach zabijali bojarów i ich poddanych. Kiedy opricznicy wymknęli się carowi spod kontroli, wówczas Iwan IV rozkazał ich torturować i wieszać. 

Iwan IV był człowiekiem inteligentnym, ale również niezrównoważonym. Dużo czytał, interesowała go głównie literatura religijna. Codziennie, długie godziny spędzał na modlitwie i słuchaniu śpiewów w czasie nabożeństw.