Historia

Historia II (Podręcznik, GWO)

Scharakteryzuj i oceń rządy Iwana 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Iwan IV Groźny - charakterystka i ocena rządów cara

Iwan IV Groźny żył w latach 1530 - 1584, od 1533 r. był wielkim księciem moskiewskim, a od 1547 - carem. Początkowo, w imieniu małoletniego monarchy rządy sprawowała matka - Helena Glińska. Iwan Groźny uważany była za najokrutnieszego władcę w historii. W przypływie złości zabił nawet swojego syna. Iwan, jako pierwszy z książąt moskiewskich koronował się na cara, co jeszcze bardziej miało podkreślić koncepcję Moskwy jako spadkobierczyni Bizancjum. Iwan IV starał się wyprowadzić państwo z izolacji politycznej i gospodarczej. W polityce wewnętrznej przeprowadził reformy sądownictwa, administracji lokalnej oraz wojska. Wprowadził obowiązkową służbę wojskową dla każdego właściciela dóbr ziemskich. Uporządkował finanse, nałożył na duchowieństwo obowiązek zakładania szkół, unieważnił szereg nadań na rzecz Cerkwi. Z inicjatywy cara opracowano nowy kodeks praw. 

Iwan IV Groźny bardzo surowo traktował wszelką opozycję. W latach 60. XVI w., po porażce w wojnie z państwem polsko - litewskim odsunął od władzy Dumę bojarską i wprowadził rządy absolutne. Stosował politykę tzw. opriczniny. Odebrał bojarom wielkie majątki, wydzielił ogromny obszar ziemski i podporządkował go wyłącznie sobie. Władzę sprawowali tam opricznicy, którzy brutalnie egzekwowali carskie decyzje. Opricznicy - zwani "psami cara" siali terror w państwie moskiewskim. W straszliwych mękach zabijali bojarów i ich poddanych. Kiedy opricznicy wymknęli się carowi spod kontroli, wówczas Iwan IV rozkazał ich torturować i wieszać. 

Iwan IV był człowiekiem inteligentnym, ale również niezrównoważonym. Dużo czytał, interesowała go głównie literatura religijna. Codziennie, długie godziny spędzał na modlitwie i słuchaniu śpiewów w czasie nabożeństw. 

 

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21706

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie