Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Co nazywamy opriczniną? Kim byli 5.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Opricznina - to system rządów wprowadzony w państwie moskiewskim przez cara Iwana IV Groźnego w latach 1565 - 1572.

Car, zmierzajac do centralizacji państwa i umocnienia swej władzy, a tym samym złamania oporu bojarów, podzielił cały kraj na ziemszczyznę (własność szlachecką) i tereny zwane opriczniną, z których wywłaszczono wszystkich bojarów. Opricznina zarządzana była przez specjalnych opriczników, podlegających wyłącznie carowi. 

Opricznicy - rekrutujący się głównie spośród drobnego i średniego bojarstwa, z wielkim okrucieństwem i barbarzyństwem tępili rzeczywistych i domniemanych wrogów cara. Nosili charakterystyczne czarne stroje i wozili psie czaszki zatknięte na kij - symbol bezwzględnego posłuszeństwa carowi. W wyniku terroru opriczników wymordowano wiele tysięcy bojarów, mieszczan i chłopów.