Historia

Wskaż różnice między Kościołami kalwińskim 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Wskaż różnice między Kościołami kalwińskim

9
 Zadanie

10
 Zadanie
Tekst źródłowy
 Zadanie

Różnice między Kościołami kalwińskim i luterańskim:

 • Marcin Luter stał się twórcą nowego wyznania - ewangelicko - augsburskiego, zwanego luterańskim.
 • Kościół stworzony przez Jana Kalwina nazwano oficjalnie ewangelicko - reformowanym, a potocznie - kawińskim.
 • Luteranie uważają, że do zbawienia potrzebne są: tylko wiara i łaska Boża; dobre uczynki nie mają znaczenia. Negują naukę o czyśćcu i związaną z nią nauką o odputach żywych i umarłych. 
 • Najważniejszym założeniem kalwinizmu jest nauka o predestynacji, czyli przebaczeniu. Według niej to, czy dana osoba zostanie zbawiona czy potępiona - zostało z góry określone przez Boga. 
 • Kościół stworzony przez Jana Kalwina opierał się na gminach wyznaniowych, zarządzanych przez wybieralnych seniorów powołujących pastorów, którzy głosili kazania i udzielali sakrametów. Wszystkie decyzje dotyczące danej gminy podejmowało zgromadzenie seniorów i pastorów, zwane konsystorzem.

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie