Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Wskaż różnice między Kościołami kalwińskim 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Wskaż różnice między Kościołami kalwińskim

9
 Zadanie

10
 Zadanie
Tekst źródłowy
 Zadanie

Różnice między Kościołami kalwińskim i luterańskim:

  • Marcin Luter stał się twórcą nowego wyznania - ewangelicko - augsburskiego, zwanego luterańskim.
  • Kościół stworzony przez Jana Kalwina nazwano oficjalnie ewangelicko - reformowanym, a potocznie - kawińskim.
  • Luteranie uważają, że do zbawienia potrzebne są: tylko wiara i łaska Boża; dobre uczynki nie mają znaczenia. Negują naukę o czyśćcu i związaną z nią nauką o odputach żywych i umarłych. 
  • Najważniejszym założeniem kalwinizmu jest nauka o predestynacji, czyli przebaczeniu. Według niej to, czy dana osoba zostanie zbawiona czy potępiona - zostało z góry określone przez Boga. 
  • Kościół stworzony przez Jana Kalwina opierał się na gminach wyznaniowych, zarządzanych przez wybieralnych seniorów powołujących pastorów, którzy głosili kazania i udzielali sakrametów. Wszystkie decyzje dotyczące danej gminy podejmowało zgromadzenie seniorów i pastorów, zwane konsystorzem.