Historia

Wyjaśnij, jak doszło do powstania państwa 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Przez ziemie współczesnej Polski przez wieki wędrowało wiele ludów. Słowianie osiedlili się na nich w V - VI w. n.e. Plemiona słowiańskie zamieszkujące obszar dzisiejszej Polski wyznawały wielobóstwo. Ich podstawową jednostką organizacji społecznej był ród. Na czele plemion stali książęta, wybierani na wiecu przez przedstawicieli najpotężniejszych rodów. 

Procesy państwowotwórcze rozpoczęły się na ziemiach polskich w IX w. Wywołał je wzrost demograficzny i gospodarczy, dzięki którym powstały nadwyżki produkcji rolnej, umożliwiające powstanie dworu oraz książęcej drużyny zbrojnych. 

Czynnikiem państwowotwórczym stały się także wojny międzyplemienne, które przynosiły łupy władcy i jego zbrojnym. W wyniku wojen i podbojów zaczęły powstawać związki plemienne. W IX w. największym plemieniem między Odrą a Bugiem byli Wiślanie, którzy zamieszkiwali dzisiejszą Małopolskę. Terytorium dzisiejszej Polski zasiedlali również: Pomorzanie, Mazowszanie, Ślężanie, Bobrzyce, Dziadoszanie, Gołęszyce oraz Lędzianie.

Państwo polskie zostało utworzone przez Polan, czyli "mieszkańców pól", którzy zamieszkiwali tereny Wielkopolski, położone nad rzeką Wartą. Około 930 r. rozpoczęli podbój sąsiednich plemion, który przebiegał szybko i gwałtownie. Badacze uważają, że twórcą państwa Polan mógł być legendarny książę Siemomysł. Jego przodkowie mieli wywodzić się od prostego chłopa Piasta (od jego imienia wywodzi się nazwa dynastii piastowskiej). Pierwszym, historycznie potwierdzonym władcą Polan był Mieszko I. 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-22
Dzięki
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie