Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Wyjaśnij, jak doszło do powstania państwa 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Przez ziemie współczesnej Polski przez wieki wędrowało wiele ludów. Słowianie osiedlili się na nich w V - VI w. n.e. Plemiona słowiańskie zamieszkujące obszar dzisiejszej Polski wyznawały wielobóstwo. Ich podstawową jednostką organizacji społecznej był ród. Na czele plemion stali książęta, wybierani na wiecu przez przedstawicieli najpotężniejszych rodów. 

Procesy państwowotwórcze rozpoczęły się na ziemiach polskich w IX w. Wywołał je wzrost demograficzny i gospodarczy, dzięki którym powstały nadwyżki produkcji rolnej, umożliwiające powstanie dworu oraz książęcej drużyny zbrojnych. 

Czynnikiem państwowotwórczym stały się także wojny międzyplemienne, które przynosiły łupy władcy i jego zbrojnym. W wyniku wojen i podbojów zaczęły powstawać związki plemienne. W IX w. największym plemieniem między Odrą a Bugiem byli Wiślanie, którzy zamieszkiwali dzisiejszą Małopolskę. Terytorium dzisiejszej Polski zasiedlali również: Pomorzanie, Mazowszanie, Ślężanie, Bobrzyce, Dziadoszanie, Gołęszyce oraz Lędzianie.

Państwo polskie zostało utworzone przez Polan, czyli "mieszkańców pól", którzy zamieszkiwali tereny Wielkopolski, położone nad rzeką Wartą. Około 930 r. rozpoczęli podbój sąsiednich plemion, który przebiegał szybko i gwałtownie. Badacze uważają, że twórcą państwa Polan mógł być legendarny książę Siemomysł. Jego przodkowie mieli wywodzić się od prostego chłopa Piasta (od jego imienia wywodzi się nazwa dynastii piastowskiej). Pierwszym, historycznie potwierdzonym władcą Polan był Mieszko I.