Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Wymień najważniejsze zjawiska w gospodarce 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Wymień najważniejsze zjawiska w gospodarce

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie

Najważniejsze zjawiska w gospodarce w XVI w.:

  • XVI wiek i wejście w epokę nowożytną - przyniosło doniosłe zmiany w europejskim życiu gospodarczym. Były one związane głównie z narodzinami systemu kapitalistycznego. Nastąpił bardzo szybki rozwój gospodarczy, czego przykładem był gwałtowny wzrost demograficzny
  • Wzrost gospodarczy możliwy był dzięki szybkiemu postępowi technologicznemu w produkcji. Dotychczasowy model produkcji (gdy jeden wytwórca wytwarzał dany towar od początku do końca fazy produkcyjnej) zastąpił system nakładczy
  • Proces produkcyjny przeniósł się z warsztatów rzemieślniczych do manufaktur, które z czasem przekształciły się w fabryki. 
  • Wielkie odkrycia geograficzne wraz z towarzyszącym im handlem dalekosiężnym, stwarzały rozległe rynki zbytu
  • W Europie częste stały się migracje wielu grup ludności. 
  • Ruch migracyjny przyczynił się do rozwoju gospodarczego ziem, na które przybywali nowi osadnicy, wykorzystujący swoje umiejętności oraz profesje w miejscowych warunkach. 
  • W zachodniej Europie rozwijały się duże miasta, w których mieszkało coraz więcej osób. Szczególnie dotyczyło to ośrodków handlowych, portów oraz miejsc będących siedzibami banków i kompanii handlowych - Londyn, miasta włoskie (Wenecja, Mediolan, Florencja i Genua), Antwerpia, Amsterdam, Sewilla, Lyon, Augsburg, Paryż oraz Gdańsk.