Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Z jakich powodów doszło do wyprawy 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Z jakich powodów doszło do wyprawy

9
 Zadanie

10
 Zadanie
11
 Zadanie

Pod koniec XV wieku między Hiszpanią a Portugalią dochodziło do licznych sporów o podział nowo odkrytych ziem. W celu uniknięcia kolejnych konfliktów - 7 VI 1494 r. Hiszpania i Portugalia zawarły umowę na zamku w Tordesillas (stąd nazwa - traktat w Tordesillas) w północno - zachodniej Hiszpanii. Oba kraje podzieliły się nowo odkrytymi ziemiami, leżącymi w basenie Oceanu Atlantyckiego. Granica stref wpływów tych mocarstw miała przebiegać wzdłuż 46 południka długości geograficznej zachodniej. Hiszpanii przypadła Ameryka, natomiast Portugalii - Afryka i Brazylia. Prawdopodobnie Portugalczycy już wtedy wiedzieli o istnieniu Brazylii, lecz ukrywali ten fakt przed Hiszpanami, aby zachować rozległe tereny tylko dla siebie. 

W 1519 r. portugalski żeglarz pozostający w służbie króla Hiszpanii - Ferdynand Magellan - zaproponował zorganizowanie kolejnej wyprawy. Miała ona ruszyć śladem Krzysztofa Kolumba, ale dotrzeć do Indii Wschodnich. Amerykę określano wówczas mianem - Indii Zachodnich.