Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Wyjaśnij, dlaczego Mieszko I przyjął chrzest 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Wyjaśnij, dlaczego Mieszko I przyjął chrzest

14
 Zadanie

15
 Zadanie

Przyczyny podjęcia decyzji o przyjęciu chrześcijaństwa przez Mieszka I nie są jednoznaczne. Według badaczy książę Polan zdecydował się przyjąć chrzest w obrządku łacińskim z dwóch głównych powodów - chęci trwałego zjednoczenia państwa oraz zagwarantowania mu bezpieczeństwa i rozwoju poprzez włączenie do chrześcijańskiej Europy. 

Mieszko I zawarł sojusz z chrześcijańskimi Czechami, a w 965 r. poślubił czeską księżniczkę Dobrawę. Według relacji niemieckiego kronikarza Thietmara - Dobrawa odegrała znaczącą rolę w nawróceniu męża.