Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Omów historię i osiągnięcia uniwersytetu w Krakowie 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Omów historię i osiągnięcia uniwersytetu w Krakowie

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

9
 Zadanie
10
 Zadanie
Tekst źródłowy
 Zadanie

Historia i osiągnięcia Akademii Krakowskiej od jej założenia do XV wieku.

Akademia Krakowska to najstarsza wyższa uczelnia w Polsce, założona w 1364 r. przez króla Kazimierza Wielkiego. Początkowo składała się z jedenastu katedr, które funkcjonowały w ramach trzech wydziałów: prawnego, medycznego oraz sztuk wyzwolonych. Istnienie Akademii Krakowskiej było możliwe dzięki finansowaniu jej z dochodów żup solnych należących do polskiego króla.

Organizacja Akademii Krakowskiej opierała się na wzorcach wypracowanych w istniejących już uniwersytetach włoskich (w Padwie i Bolonii), a jej głównym celem było kształcenie osób mających później pełnić funkcje urzędnicze w państwie. 

Po śmierci Kazimierza Wielkiego w 1370 r. nastąpił poważny kryzys Akademii Krakowskiej, co doprowadziło do przerwy w jej funkcjonowaniu.

Dopiero za sprawą Władysława II Jagiełły i jego żony, królowej Jadwigi - odnowiono uniwersytet. Królowa przeznaczyła na rzecz uczelni część swoich klejnotów oraz drogocennych sukien. Wkład pary królewskiej w odnowienie Akademii przyczynił się do utrwalenia nazwy Uniwersytet Jagielloński. Organizacja uczelni uległa wówczas zmianie. Model włoski zastąpiono wzorcami francuskimi. Za zgodą papieża powstał wówczas kolejny wydział - teologiczny, składający się z 11 katedr. W XV w. w murach uczelni rozpoczęło studia 18 tys. żaków, z czego ponad jedną trzecią stanowili przybysze z zagranicy. Na wysokim poziomie stały w Krakowie astronomia, matematyka i geografia.

Od początku swego istnienia z Akademią Krakowską związane były największe osobistości polskiej nauki i kultury, co przyczyniło się do upowszechnienia szkoły i sprawiło, że stała się ona znana i szanowana nie tylko w Europie, ale i na świecie. Do grona jej najwybitniejszych absolwentów zaliczamy: prawnika Pawła Włodkowica, matematyka i astronoma Marcina Króla z Żórawicy, prawnika Stanisława ze Skalbimierza, wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika, poetę Jana Kochanowskiego oraz pisarza politycznego Andrzeja Frycza Modrzewskiego.