Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Co to znaczy, że Polska nie od razu wniosła 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Co to znaczy, że Polska nie od razu wniosła

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Polska nie od razu wniosła rodzime wartości do kultury Europy, ponieważ aż do XII w. - czerpała z dorobku zachodnioeuropejskiej cywilizacji. Nasi przodkowie przejęli z Zachodu religię, system wartości, osiągnięcia nauki, kultury i sztuki. Naśladowali zachodnie obyczaje, prawa i modę, łącząc je ze słowiańską tradycją. Zmiany zaszły dopiero w XV wieku, po zawarciu polsko - litewskiej unii. Na terenie Europy Środkowo - Wschodniej wyrosło mocarstwo, z którym musieli się liczyć pozostali europejscy władcy. Mieszkańcy polsko - litewskiego państwa coraz częściej zwracali uwagę na piękno sztuki, lubili otaczać się drogocennymi przedmiotami, wznosili wspaniałe kościoły oraz dwory.