Historia

Co się stało w 1461 roku w Krakowie? 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Co się stało w 1461 roku w Krakowie?

10
 Zadanie

11
 Zadanie
12
 Zadanie

W 1461 roku doszło w ówczesnej stolicy Polski - Krakowie do kłótni pomiędzy możnowładcą Andrzejem Tęczyńskim a miejscowym wytwórcą zbroi - Klemensem. Rozjuszony Tęczyński rozkazał swoim sługom pobić rzemieślnika. W odwecie krakowscy mieszczanie zamordowali Tęczyńskiego, który schronił się w zakrystii w kościele Franciszkanów. Mieszkańcy grodu Kraka wywlekli zwłoki możnowładcy na ulicę i zbeszcześcili je. Ciało denata zaciągnięto rynsztokiem na ratusz i pozostawiono tam na trzy dni. 

To wydarzenie wzburzyło szlachę. Król zapowiedział surowe kary dla winnych zbrodni. Rozprawa sądowa rozpoczęła się 7 XII 1461 r. Oskarżono mieszczaństwo i pospólstwo Krakowa, a także rajców miejskich. Ostatecznie sąd skazał na ścięcie sześciu mieszczan wraz z burmistrzem. Byli to ludzie niewinni, niezaangażowani w sprawę Tęczyńskiego, ale odpowiadali za porządek w mieście. Wyrok wykonano na jednej z wawelskich wież.

 • Jan Matejko "Zabicie Andrzeja Tęczyńskiego w kościele Franciszkanów w Krakowie w 1461 r."

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie