Historia

Co wyróżniało szlachtę spośród innych stanów 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Co wyróżniało szlachtę spośród innych stanów

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Tekst źródłowy
 Zadanie

Co wyróżniało szlachtę spośród innych stanów?

 • Każdy szlachcic posiadał swój własny herb. Przedstawiał się nie tylko imieniem i nazwiskiem, ale także nazwą herbu, np. "jesten Jan Onufry Zagłoba herbu Wczele";
 • Od końca XIV w. rycerstwo (później szlachta) otrzymywało od władców liczne przywileje. Dzięki nim przedstawiciele tego stanu zdobyli silną pozycję ekonomiczną i zaczęli tworzyć duże gospodarstwa rolne (folwarki), które stały się podstawą ich utrzymania;
 • Przedstawiciele stanu szlacheckiego formalnie byli wobec siebie równi, jednak istniały wśród nich wewnętrzne podziały ekonomiczne. Stan szlachecki dzielił się na: -magnaterię; -szlachtę średnią; - szlachtę zagrodową (zaściankową) oraz tzw. gołotę;
 • Przedstawiciele stanu szlacheckiego posiadali wpływ na rządy państwem, byli zwolnieni od większości podatków, obowiązywały ich odmienne przepisy prawne (rekompensata za zabójstwo szlachcica była sześć razy wyższa niż za zabicie chłopa);
 • Panowie bracia nosili typowy strój szlachecki: żupan, czyli bardzo długą suknię oraz kontusz - luźny płaszcz z rozciętymi rękawami. U swego boku trzymali ozdobną szablę (karabelę);

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10168

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie