Historia

Historia II (Podręcznik, GWO)

Co wyróżniało szlachtę spośród innych stanów 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Co wyróżniało szlachtę spośród innych stanów

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Tekst źródłowy
 Zadanie

Co wyróżniało szlachtę spośród innych stanów?

  • Każdy szlachcic posiadał swój własny herb. Przedstawiał się nie tylko imieniem i nazwiskiem, ale także nazwą herbu, np. "jesten Jan Onufry Zagłoba herbu Wczele";
  • Od końca XIV w. rycerstwo (później szlachta) otrzymywało od władców liczne przywileje. Dzięki nim przedstawiciele tego stanu zdobyli silną pozycję ekonomiczną i zaczęli tworzyć duże gospodarstwa rolne (folwarki), które stały się podstawą ich utrzymania;
  • Przedstawiciele stanu szlacheckiego formalnie byli wobec siebie równi, jednak istniały wśród nich wewnętrzne podziały ekonomiczne. Stan szlachecki dzielił się na: -magnaterię; -szlachtę średnią; - szlachtę zagrodową (zaściankową) oraz tzw. gołotę;
  • Przedstawiciele stanu szlacheckiego posiadali wpływ na rządy państwem, byli zwolnieni od większości podatków, obowiązywały ich odmienne przepisy prawne (rekompensata za zabójstwo szlachcica była sześć razy wyższa niż za zabicie chłopa);
  • Panowie bracia nosili typowy strój szlachecki: żupan, czyli bardzo długą suknię oraz kontusz - luźny płaszcz z rozciętymi rękawami. U swego boku trzymali ozdobną szablę (karabelę);

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

14443

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zobacz także
Udostępnij zadanie