Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Czcigodnemu panu Ludwikowi von Erlichshausen 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Czcigodnemu panu Ludwikowi von Erlichshausen

10
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie

Tekst źródłowy
 Zadanie

  • Do kogo jest adresowany ten dokument? Kto jest jego autorem?

- Powyższy dokument adresowany jest do wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego - Ludwika von Erlichshausena.

  • Co skłoniło autorów aktu do jego napisania?

- Autorzy napisali powyższy akt, aby wyrazić swój zdecydowany sprzeciw względem polityki prowadzonej przez zakon krzyżacki wobec mieszkańców Prus. Szlachta oraz mieszczanie nie zgadzają się na dlasze akty bezprawia i terroru oraz łamanie wcześniej przyznanych im praw przez rycerzy zakonnych. Mieszczanie oraz rycerze skupieni w Związku Pruskim zaznaczali: "Pozwoliliście też obcym ludziom, że mogą chwytać, zakuwać w dyby, palić, rabować i nastawać na życie waszych wiernych. Wobec gwałtu i bezprawia, nam przez was i przez wasz zakon zadanego, my rycerstwo i miasta Związku Pruskiego, wypowiadamy waszej dostojności hołd i wszelką powinność z hołdu wynikającą".

  • Co oznajmiają oni adresatowi? Co zamierzają uczynić?

- Przedstawiciele Związku Pruskiego oznajmili wielkiemu mistrzowi, że wypowiadają hołd państwu zakonnemu oraz wszystkie powinniści z niego wynikające.

Ogłaszając akt wypowiedzenia posłuszeństwa zakonowi, pragną bronić się przez krzyżackim gwałtem i bezprawiem.