Historia

Przeczytaj uważnie list papieża do króla 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Przeczytaj uważnie list papieża do króla

4
 Zadanie

1. Zaznacz ołówkiem w podręczniku trzy części tego pisma:

a) stwierdzenie faktów,

- "opiekujesz się bowiem kacerzami, bywasz na ich kazaniach, słuchasz ich rozmów, obcujesz z nimi i przypuszczasz ich do swojego stołu".

b) oskarżenie,

- "zamiast im się opierać, wspomagasz ich, czyż przez to nie podtrzymujesz sam buntowników i przeciwników Kościoła katolickiego, czyć nie jesteś ich obrońcą?"

c) opis dotychczasowego postępowania papieża i groźbę nałożenia kar

- "Bóg świadkiem, że nie zaniedbałem niczego, aby przywieść Cię do opamiętania; gdy jednak listy moje, poselstwa, upomnienia i prośby pozostaną bez skutku, użyję najsurowszych środków".

2. Wyobraź sobie, że jesteś sekretarzem królewskim (...) Zacznij tak:

Najczcigodniejszy Ojcze Święty!

Na obszarze mego państwa stykają się różne wyznania: katolicym, prawosławie, judaizm a nawet islam. Rzeczpospolitą zamieszkują nie tylko Polacy, ale również Litwini, Niemcy, Żydzi, Tatarzy, Karaimi, Wołosi oraz Ormianie. Współistnienie różnych grup etnicznych wzbogaca gospodarkę i kulturę mego państwa, ale również niesie ze sobą wielkie niebezpieczeństwo. Na skutek reformacji, do której doszło w Kościele katolickim, do Polski zaczęli przybywać innowiercy. Wyznania protestanckie przyniosły: prostszą liturgię, rozważnie Pisma Świętego oraz nabożeństwa w języku narodowym. Luteranizm rozpowszechnił się głównie wśród mieszczan w dużych miastach, natomiast kalwinizm - miał swych wyznawców wśród części szlachty i magnaterii. Spośród kalwinów wyłonili się bracia polscy, zwani arianami, którzy nie uznają Trójcy Świętej i noszą przy sobie drewniane miecze na znak odrzucenia walki zbrojnej. 

W Rzeczypospolitej stosunki między różnymi wyznaniami układają się inaczej niż w Europie. W celu uniknięcia krwawych wojen religijnych, wprowadziłem w swym państwie tolerancję religijną. Pragnę uniknąć tumultów, zamieszek i prześladowań innowierców na dużą skalę. Uważam, iż Rzeczpospolita w pełni zasługuje na miano "państwa bez stosów". Pokładam nadzieję, że czcigodny Ojciec Święty zrozumie konieczność mojego postępowania i nie potraktuje tego, jako odstępstwo od jedynie prawdziwej wiary katolickiej. 

Z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, żmudzki, inflancki, smoleński, siewierski i czernihowski - Zygmunt II August.

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

 • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

 • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Zobacz także
Udostępnij zadanie