Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Wyjaśnij hasła do encyklopedii szkolnej. 4.72 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Wyjaśnij hasła do encyklopedii szkolnej.

9
 Zadanie
10
 Zadanie

11
 Zadanie

  • luteranizm - jedno z wyznań chrześcijańskich, odłam protestantyzmu. Doktryna religijna, stworzona przez Marcina Lutra w XVI w. W 1517 r. niemiecki duchowny - Marcin Luter na drzwiach kościoła w Wittenberdze przybił 95 tez, co zapoczątkowało konflikt Lutra z Kościołem katolickim i w efekcie doprowadziło do wyodrębnienia się luteranizmu z chrześcijaństwa. Do jego głównych zasad należą: odrzucenie celibatu księży, nieuznawanie autorytetu papieża w sprawach wiary, pozostawienie tylko dwóch sakramentów - chrztu i komunii świętej, traktowanie Biblii jako jedynego źródła wiary, zlikwidowanie kultu obrazów oraz relikwii. 
  • kalwinizm - doktryna stworzona w XVI w. przez reformatora religijnego Jana Kalwina. Wyznanie kościoła ewangelicko - reformowanego, jeden z głównych odłamów protestantyzmu. Istotą kalwinizmu jest teoria o predestynacji, czyli o powołaniu człowieka do zbawienia. Zgodnie z nią człowiek już w momencie narodzin jest przeznaczony z góry przez Boga do zbawienia lub potępienia. Świadectwem tego, że Bóg sprzyja człowiekowi są jego sukcesy: pomyślność w życiu, zamożność, wydarzenia losowe wskazujące na to, że człowiek pozostaje pod Bożą opieką. Kalwinizm odrzuca sakramety święte, uznając jedynie chrzest i komunię. W Rzeczypospolitej szlacheckiej kalwinizm zyskał popularność głównie wśród szlachty i magnaterii (na Litwie i w Małopolsce). 
  • anglikanizm - wyznanie panujące w Anglii, jeden z odłamów Kościoła katolickiego. Powstało w 1534 r., a za jego twórcę uznaje się króla angielskiego Henryka VIII Tudora. Genezą anglikanizmu był spór tego monarchy z papieżem Klemensem VII. Król angielski chciał uzyskać zgodę papieża na rozwód ze swoją pierwszą żoną Katzryną Aragońską. Wobec braku zgody papieża małżeństwo to unieważnił arcybiskup Canterbury, Thomas Cranmer, co dało początek niezależności Kościoła w Anglii od Rzymu. W Anglii zlikwidowano zakony, skonfiskowano dobra kościelne, zaczęto udzielać komunii pod dwiema postaciami (chleba i wina), do liturgii wprowadzono język angielski zamiast stosowanej dotąd łaciny, a z czasem zrezygnowano z celibatu.