Historia

Przyjrzyj się uważnie fotografii przedstawiającej 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Przyjrzyj się uważnie fotografii przedstawiającej

1
 Zadanie

2
 Zadanie

1. EDYKT NANTEJSKI - akt wydany w 1598 r. w Nantes we Francji przez Henryka IV Burbona, króla Francji. Dokument ten kończył wojny religijne między katolikami i protestantami, wprowadzał wolność religijną dla wyznawców kalwinizmu, których we Francji nazywano hugenotami. Hugenoci nie otrzymali jednak pełnej wolności kultu religijnego, ponieważ nie mogli odprawiać swoich nabożeństw w samym Paryżu oraz w promieniu 5 mil od tego miasta. 

2. ABSOLUTYZM - forma rządów występująca w Europie w XVII i XVIII w., w której panujący władca skupia w swym ręku pełnię władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. Mianuje i odwołuje urzędników, ustanawia i zmienia prawa, zarządza sądownictwem oraz wymiarem sprawiedliwości. Ideę absolutyzmu doskonale obrazuje powiedzenie króla Francji Ludwika XIV - "Państwo to ja".

3. MERKANTYLIZM - system ekonomiczny rozwinięty w XVI i XVII - wiecznej Europie, głoszący, że bogactwo i potęga danego kraju zależy od ilości nagromadzonego w nim złota i pieniędzy. Ich źródłem miał być handel. Merkantylizm polegał na stworzeniu przewagi eksportu nad importem i miał związek z odkryciami geograficznymi i napływem kruszców do Europy. Merkantyliści uważali, że dobrobyt i siła są ze sobą ściśle połączone - siła narodowa w systemie międzynarodowym w dużej mierze wywodzi się z dobrobytu, a dobrobyt jest niezbędny do kumulowania sił. Twórcą francuskiego merkantylizmu był Jean Baptiste Colbert.

4. STAŁA ARMIA - Ludwik XIV stworzył silną i stałą armię. Jej doskonała organizacja oraz stosowana taktyka walki przez długie lata były wzorem dla pozostałych państw europejskich. Unowocześnione przez Króla Słońce wojsko odnosiło wiele zwycięstw w wojnach prowadzonych przez Francję w II połowie XVII w. 

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10164

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Porównywanie ułamków dziesiętnych

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
  • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej;

  • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej;

  • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Zapamiętaj

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Przykłady:
$$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
$$0,5600=0,560=0,56$$

W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.
 

Przykład: Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.
Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

porownanie1
Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

Przykład: Porównajmy ułamki 0,8 i 0,81.
Zapisujemy ułamki jeden pod drugim, tak aby zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem. Ponadto dopisujemy 0 w ułamku 0,8.

porownanie2

Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 0<1, zatem ułamek 0,81 jest większy od 0,8. Zatem 0,81>0,8.

Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

  • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

  • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Zobacz także
Udostępnij zadanie