Historia

Historia II (Zeszyt ćwiczeń, GWO)

Oto drzeworyt propagandowy Lucasa Cranacha Młodszego 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Oto drzeworyt propagandowy Lucasa Cranacha Młodszego

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Wyjaśnij, które wyznanie jest - według Cranacha - prawdziwe, a które fałszywe. Co o tym świadczy? Pomoże ci opis drzeworytu

Według Lucasa Cranacha Młodszego prawdziwe wyznanie to wyznanie luterańskie. Artysta przedstawia luteranów jako ludzi mocno wierzących. Na rycinie Marcin Luter przeszyty jest wstęgą pochodzącą od Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Baranka. Nad głową niemieckiego reformatora unosi się gołębica - symbol Ducha Świętego. Wierzący gromadzą się pod amboną z uwagą wsłuchując się w słowa duchownego. Przyjmują dwa sakramenty - chrzest oraz komunię świętą pod postaciami chleba i wina.

Z kolei katolicy przedstawieni są jako ludzie niewierzący, ich zachowanie wzbudza gniew Boga. W Kościele katolickim panuje nepotyzm i symonia. Duchowni łamią dyscyplinę kościelną, charakteryzuje ich rozpusta i niemoralność. Na kołnierzu stojącego na abonie księdza siedzi diabeł. Papież para się sprzedażą odpustów, głosząc, że za pieniądze można zyskać odpuszczenie grzechów.

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10487

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zobacz także
Udostępnij zadanie