Historia

Oto przykładowe fragmenty kazań z XVI 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Oto przykładowe fragmenty kazań z XVI

3
 Zadanie

4
 Zadanie

 • Kazanie ślubne - zostało wygłoszone przez luterańskiego pastora. 

- Luteranie uważają, że tylko Pismo Święte jest źródłem poznania Boga, wierni powinni je czytać i komentować. Zbawienie duszy uzależnione jest od wiary i łaski Boga. Wierni powinni odznaczać się pobożnością i skromnością. W okresie reformacji Luter głosił potrzebę przetłumaczenia Biblii na języki narodowe.

 • Kazanie pogrzebowe - zostało wygłoszone przez katolickiego księdza. 

- Katolicy uważają, że człowiek może zasłużyć na Niebo jedynie dobrymi uczynkami i miłością względem bliźniego. W Kościele katolickim istnieje siedem sakramentów. Sakrament namaszczenia chorych łączy człowieka z Chrystusem, umacnia go. Namaszczenie odpuszcza grzechy i staje się dopełnieniem chrześcijańskiej pokuty. 

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Najmniejsza wspólna wielokrotność (nww)

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych to najmniejsza liczba naturalna będąca wielokrotnością zarówno jednej liczby, jak i drugiej.

Przykłady:

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 5 jest: 15.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...;
  3. Wśród wielokrotności liczby 3 i liczby 5 szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 3 i 5. Jest to 15.
 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 4 i 6 jest: 12.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...;
  3. Wśród wielokrotności wyżej wypisanych szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 4 i 6, widzimy że jest to 12.
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie