Historia

Wyobraź sobie, że jest rok 1518. Od niedawna 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Wyobraź sobie, że jest rok 1518. Od niedawna

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Kolega pisze w liście: "Czy wyjaśnisz mi, co się dzieje w Kościele w Europie? Moi rodzice mówią o jakichś nadużyciach i sporze o odpusty, ale sami dobrze nie wiedzą, o co właściwie chodzi".

List:

Drogi Jakubie!

Piszę do Ciebie ten list, aby wyjaśnić Ci przyczyny oraz przebieg reformacji, która doprowadziła do rozłamu w Kościele katolickim. Rok temu, 31 października 1517 roku niemiecki duchowny Marcin Luter ogłosił w Wittenberdze 95 tez skierowanych przeciwko niesprawiedliwości i niemoralności w Kościele oraz sprzedawaniu odpustów, którymi handlowali duchowni za przyzwoleniem papieża. 

Wystąpienie Lutra szybko przysporzyło mu wielu zwolenników jak i przeciwników. Hierarchowie kościelni przykazali mu, aby odwołał swoje tezy. Po odmowie został ekskomunikowany i uznany za heretyka. Luter głosił potrzebę odnowy Kościoła. Mówił, że zbawienie uzależnione jest od wiary i łaski Boga. Według niego, tylko Pismo Święte jest źródłem poznania Boga, dlatego przetłumaczył Biblię na język niemiecki, aby wszycy wierni mogli ją czytać i interpretować. Ograniczył liczbę sakramentów do chrztu i komunii świętej udzielanej pod dwiema postaciami - chleba i wina. Odrzucił kult świętych i Matki Boskiej oraz zniósł celibat duchownych.

Nauki Lutra stały się popularne na terenie Niemiec. Wierni zaczynają stopniowo odchodzić do Kościoła katolickiego. Mam nadzieję, że przybliżyłem Ci ówczesną sytuację Kościoła w Europie.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Adam!

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie